Kompanija iz RS-a kreće u gradnju mega projekta u Federaciji

Posted by

Kompanija RWP Vitorog d.o.o. iz Banja Luke planira izgradnju vjetroelektrane Škadimovac na području općine Glamoč u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj projekt predstavlja jedan od najvećih energetskih objekata te vrste u zemlji i imaće snagu od 110 MW, sa 22 zasebne jedinice – vjetroagregata, svaki snage po 5 MW.

Kompanija već posjeduje koncesiju za ovaj projekt, kao i većinu potrebnih dozvola, uključujući urbanističku saglasnost, dok se trenutno čeka izdavanje okolišne dozvole.

Vrijednost investicije se procjenjuje na oko 270 miliona KM. Vjetroelektrana Škadimovac će biti smještena na planinskom predjelu Hrbine i Kujača, istočno od Glamočkog polja, na granici sa Općinom Jajce.

Projekt obuhvata pristupne puteve, manipulativne platoe za montažu vjetroagregata, kao i podzemnu internu srednjenaponsku 35 kV i DTK mrežu do trafostanice TS 110/35 kV.

Ovaj projekat predstavlja značajan korak u razvoju energetskog sektora u Bosni i Hercegovini.

U poređenju sa drugim vjetroelektranama u zemlji, poput planiranog vjetroparka na Vlašiću i vjetroelektrane Ivovik, projekt Škadimovac će biti jedan od najvećih. Očekuje se da će doprinijeti diversifikaciji izvora energije i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva, što je važno za održivi razvoj zemlje.