Delić: Podrška projektima udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u FBiH

Posted by

U Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike otvorene su prijave na javni poziv za finansiranje projekata organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH za 2024. godinu. Sredstva za ovu podršku obezbijeđena su iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a pravo na prijavu imaju sva udruženja i organizacije koje u svom radu realizuju projekte iz jedne od tri oblasti.

U odnosu na prošlu godinu, u javni poziv unesene su određene izmjene kako bi se uravnotežio položaj udruženja i organizacija. Izvršene su promjene u korist kvaliteta projekata koji se boduju u okviru posebnih kriterija, što omogućava veću šansu i za udruženja koja su kasnije osnovana.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 26. februar 2024. godine. Aplikanti trebaju pripremiti izjave i liste na memorandumu udruženja ili organizacije, uz potpis i pečat istih. Ovjeru potpisa može izvršiti općina ili notar. Obrasce zahtjeva treba preuzeti u word formatu s web stranice Ministarstva, a završni izvještaji moraju biti iz 2023. godine.

Zahtjevi se šalju na adresu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike s naznakom “Ne otvaraj: Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću”. Mogu se predati poštom ili lično na Pisarnici Ministarstva.

Ove izmjene u postupku prijave za finansiranje projekata omogućavaju organizacijama veću šansu za ostvarivanje sredstava i podrške iz budžeta. Očekuje se da će ove promjene pridonijeti većoj efikasnosti i pravednosti u raspodjeli sredstava.

Javni konkurs može se pronaći na OVOM LINKU.