Živinice imaju ih više milionera nego Berlin

Posted by

Živinice i Kakanj, gradići koji se možda ne ističu veličinom na karti svijeta, ali itekako imaju šta ponuditi kada je u pitanju ekonomija. Prema istraživanju Fondacije poduzetnika u BiH, čak 190 milionera svoj dom pronašlo je u samo dva grada.

Prema riječima dr. Samira Vildića, predsjednika Upravnog odbora Fondacije poduzetnika u BiH, Živinice broje više od 150 milionera, dok je Kakanj domaćin više od 40 takvih uspješnih pojedinaca. Ovaj izniman podatak postavlja Živinice u ravnopravan položaj s metropolama poput Berlina i Kölna, što svakako nije zanemarivo za ovaj skroman grad.

No, ono što ovaj fenomen čini još zanimljivijim jest činjenica da su takvi rezultati postignuti u malim sredinama, pokazujući da je investicijska klima u BiH itekako prosperitetna. Dok mnogi možda sumnjaju u mogućnosti poduzetničkog uspjeha u ovim manjim gradovima, stvarnost je posve drugačija. Činjenica da se ogroman kapital okuplja upravo u ovim sredinama otvara vrata za nove investicije.

Dr. Vildić ističe važnost ovog otkrića, posebno za mlade ljude koji tragaju za inspiracijom i prilikama za uspjeh. Pozivajući se na dostupnost kapitala u domaćem okruženju, naglašava kako svaki dobar poslovni prijedlog može pronaći svog investitora, a to može biti upravo u BiH. Ovakav potencijal za investiranje stvara ambijent u kojem mladi mogu razvijati svoje ideje i ostvariti svoje poslovne snove.

Jedan od ključnih faktora ovog uspjeha je i dostupnost ljudi ljudima u BiH. Dr. Vildić ističe kako je lako doći do najbogatijih pojedinaca i vlasnika velikih kompanija te predstaviti im svoje ideje i projekte. Ova direktna komunikacija omogućava mladim osobama da ostvare kontakte i prilike koje bi možda bilo teže postići u drugim državama.

Osim domaćih investitora, ulaganja dijaspore igraju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Investicije dijaspore, posebno u manjim sredinama, doprinose stvaranju novih poslovnih prilika i otvaraju vrata za nove inicijative.

Uz sve navedeno, rastuća motivacija mladih za pokretanje vlastitih biznisa dodatno potiče razvoj poduzetništva u BiH. Podrška domaćih i stranih fondova mladim osobama te aktivnosti organizacija poput Fondacije pprivrednika u BiH pružaju potrebnu podršku i mentorstvo mladima koji se odlučuju na ovaj korak.