Samo 15 posto otpada se uspije odvojiti i reciklirati u Kantonu Sarajevo

Posted by

Bosna i Hercegovina suočava se s porastom komunalnog otpada, dosegnuvši više od milion tona u 2022. godini, što predstavlja gotovo dva posto povećanja u odnosu na prethodnu godinu. Agencija za statistiku BiH izvještava da je svaki stanovnik zemlje prosječno proizveo 360 kg komunalnog otpada, s najvećim porastom zabilježenim u sakupljanju otpada iz domaćinstava, premašujući 80 posto ukupno prikupljenog otpada.

Iako postoje napore u upravljanju otpadom, odvojeno sakupljanje i recikliranje još uvijek nisu u potpunosti zaživjeli u BiH. Nedostatak razvijenih sistema prikupljanja komunalnog otpada, sanitarnih deponija te prevalencija divljih odlagališta pridonose problemima zagađenja okoliša. Trenutno se samo 10 posto ambalažnog otpada, uključujući plastiku i papir, reciklira u BiH.

Uprkos inicijativama kao što je postavljanje zelenih otoka za razvrstavanje otpada u Sarajevu, BiH se suočava s izazovima svijesti građana i nedostatkom infrastrukture. Ključni akteri naglašavaju da je edukacija ključna za promicanje razumijevanja da otpad nije samo smeće, već potencijalni resurs.

Mirza Ramić iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad ističe da se samo 15 posto otpada uspije odvojiti i reciklirati u Kantonu Sarajevo. Naglašava se potreba za jačanjem svijesti građana kako bi aktivno sudjelovali u procesu razvrstavanja i recikliranja otpada.

Uz poziv za pojačanom edukacijom i svijesti, Bosna i Hercegovina mora aktivno raditi na izgradnji infrastrukture za učinkovitije upravljanje otpadom kako bi stvorila održivu budućnost i smanjila negativne utjecaje na okoliš.