U 10 godina trgovcima u prosjeku rasla plata 288 KM, građevinarima za 278

Posted by

Bosna i Hercegovina svjedoči značajnom porastu prosječnih plata, kako pokazuje izvještaj Agencije za statistiku BiH.

Prema podacima objavljenim za novembru prošle godine, mjesečna isplaćena plata bilježi rast od 11 posto u poređenju s istim mjesecom prethodne godine. Uprkos ovom ohrabrujućem trendu, mladi se suočavaju s izazovima niskih plata i ugovora na određeno vrijeme.

Prosjek mjesečne isplaćene plate u BiH dostigao je nominalni rast od 1,5 posto i stvarnim rastom od 1,6 posto. Desetogodišnja analiza pokazuje značajan skok s prosječne plaće od 827 KM u 2013. godini na 1122 KM u 2022. godini, predstavljajući porast od 295 KM.

Sektori prerađivačke industrije, rudarstva, proizvodnje električne energije i vodoprivrede bilježe značajan rast plata, što ukazuje na dinamičnost tih sektora.

Međutim, izazovi se pojavljuju u sektorima poput građevinarstva, trgovine, prijevoza i ugostiteljstva, gdje su plate ostale niske, dovodeći do nedostatka radne snage i masovnih odlazaka iz zemlje.

Uprkos rastu prosječnih plata, mladi se suočavaju s demotivirajućim ugovorima na određeno vrijeme i niskim primanjima. Ovi izazovi potiču mlade radnike na traženje boljih uslova rada izvan granica Bosne i Hercegovine, što može imati dugoročne posljedice na radnu snagu zemlje.

Iako je rast prosječnih plata pozitivan signal, nužno je adresirati strukturalne probleme na tržištu rada kako bi se stvorilo održivo okruženje za mlade talente. U suprotnom, rizik od odlaska kvalificirane radne snage može predstavljati ozbiljan izazov za ekonomski razvoj zemlje.