Protesti u Goraždu zbog deponije: Mještani traže sanaciju puta prije otvaranja

Posted by

Mještani naselja Glamoč u Goraždu organizirali su mirne proteste upozoravajući vlasti da neće dopustiti otvaranje privremene deponije na lokalitetu Trešnjice dok se ne sanira put koji vodi do te lokacije kroz njihovo naselje.

Gradsko vijeće je donijelo odluku o uspostavi privremene deponije na Trešnjici uz paralelne aktivnosti na izgradnji pristupnog puta.

Mještani tvrde da je postojeći put neadekvatan za ovu vrstu aktivnosti i traže trajna i kvalitetna rješenja.

Mještani ističu da nisu protiv gradnje deponije, ali da žele rješenje koje neće stvoriti nove probleme. Upozoravaju na sigurnosne rizike, posebno za djecu koja svakodnevno koriste taj put.

Mještani traže da se putna komunikacija riješi prema propisima i ističu potrebu za kvalitetnim i trajnim projektima.

Također, naglašavaju da žive na tom području i da njihove brige treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluka o deponiji.

Do sada je sanirano 300 metara lokalnog puta koji vodi do Trešnjice, ali mještani insistiraju na cjelovitoj sanaciji puta prije otvaranja deponije.