BiH između obećanja i stvarnosti: Šta misle građani koji žive u EU o situaciji u domovini?

Posted by

Bosna i Hercegovina (BiH) suočava se s brojnim izazovima na putu ka članstvu u Europskoj uniji (EU). Nedostatak političkog konsenzusa, problemi u provedbi ključnih reformi, korupcija i nepoštovanje pravila samo su neki od problema koji čine taj put izuzetno teškim.

Osim toga, jaz u standardu između BiH i zemalja EU i dalje je velik, a procjene govore da bi do dosezanja zapadnog nivoa trebalo proći još 70 godina.

Građani BiH živeći u toj kompleksnoj situaciji suočavaju se s izazovima i dilemama.

Tihomir Davidović, koji već 32 godine živi u Belgiji, ističe visoku razinu zaštite radničkih prava, visoke plate i transparentnost u poslovanju. S druge strane, problemi s korupcijom, nepotizmom te politički pritisci često su naglašeni u BiH.

Davidović za također ukazuje na ozbiljnost kršenja zakona u zemljama EU, gdje bi ponuda mita bila ozbiljno kažnjena.

Ziba Mehić, koja živi u Njemačkoj više od tri desetljeća, naglašava stroga pravila i zabrane vezane uz mito i korupciju. Upozorava na ozbiljnost kažnjavanja takvih postupaka te iznosi frustraciju situacijom u BiH gdje, kako navodi, politika ima presudan utjecaj na gotovo sve.

Građani su svjesni problema s kojima se BiH suočava i smatraju da je nužno postizanje političkog konsenzusa te provedba ključnih reformi kako bi se poboljšala perspektiva zemlje. Kritiziraju nepoštovanje pravila i propisa, korupciju te političke pritiske kao prepreke napretku.

Uz sve izazove, BiH će trebati ozbiljne napore, političku volju te saradnju svih relevantnih aktera kako bi ostvarila svoje europske integracijske ciljeve.