Lakše do njemačkog državljanstva: Više nije potrebno polagati ispit iz njemačkog jezika

Posted by

Osobe koje žive u Njemačkoj, a nemaju državljanstvo te zemlje, uskoro će moći lakše doći do njemačkog državljanstva.

Parlamentarno Savezno vijeće, odobrilo je zakon koji omogućuje brže stjecanje njemačkog državljanstva. Ova odluka dolazi nakon što ju je već izglasao Bundestag, donji dom njemačkog parlamenta.

Prema novom zakonu, naturalizacija će biti moguća nakon pet godina boravka u Njemačkoj, dok je dosad bilo potrebno osam godina. Također, postoji mogućnost dobivanja državljanstva već nakon tri godine, ako osoba pokaže “posebna postignuća u integraciji”.

Osim toga, djeca stranih roditelja dobivat će njemačko državljanstvo po rođenju ako je jedan od roditelja legalno živio u zemlji pet godina, umjesto dosadašnjih osam.

Dodatna olakšica odnosi se na zahtjev za naturalizaciju osoba koje su došle u Njemačku kao gostujući radnici ili kao ugovorni radnici u bivšoj Istočnoj Njemačkoj (DDR).

Sada nije potrebno polagati ispit iz njemačkog jezika, već će biti dovoljno dokazati usmeno znanje jezika.

Ipak, postavljeni su i određeni uslovi, a jedan od njih je da osoba koja traži njemačko državljanstvo mora biti sposobna uzdržavati sebe i svoju porodicu.

Izuzeci od ovog uslova bit će mogući samo u određenim situacijama i za određene skupine.

Ovom promjenom zakona, Njemačka želi olakšati integraciju stranaca i potaknuti raznolikost u svojem društvu.