Hasičević sa novom upravom Feroelektra: Poslovni oporavak je zajednički cilj

Posted by

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević posjetio je Feroelektro i razgovarao sa novoimenovanim v.d. direktora privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo Draženom Laganinom i saradnicima.

Hasičević je rekao da je prioritet napraviti presjek stanja u privrednom društvu Feroelektro d.d. Sarajevo, utvrditi stvarnu vrijednost imovine i obaveza, dugova, potraživanja i u skladu sa tim utvrditi prioritete u radu nove uprave kako bi se riješili nagomilani problem ovog preduzeća.

Novoimenovani v.d. direktora Dražen Laganin i direktor Feroelektra trgovina i servis Emir Sulejmanović izrazili su zadovoljstvo što je angažman ministra Hasičevića pokazao da postoji volja u Vladi FBiH da se dugogodišnji problemi ovog društva riješe, saopćeno je iz Ministarstva trgovine FBiH.

Također, izrazili su zahvalnost ministru Hasičeviću za iskazanu volju i namjeru da zajedničkim radom učine sve potrebne korake u cilju poslovnog oporavka privrednog društva Feroelektro.

Iskazali su spremnost da angažiraju sve kapacitete kako bi se u što kraćem roku definisala moguća rješenja u cilju zaštite interesa i imovine Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije BiH, je nakon neuspjele privatizacije (2000.godine), raskida Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala zbog neizvršenja ugovornih obaveza od ranijeg većinskog vlasnika i okončanog sudskog postupka, 2016. godine preuzela vlasnički udio u iznosu 61 posto kapitala u privrednom društvu Feroelektro d.d. Sarajevo.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva trgovine vrši neposredna ovlaštenja (učešće u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i njihovo razrješenje prije isteka mandata i davanje saglasnosti za imenovanje članova uprave prije isteka mandata) u privrednom društvu Feroelektro d.d. Sarajevo.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *