Veliki požari u BiH: Jedan momenat dovoljan da sve nestane u vatrenoj stihiji poručuju nadležni

Posted by

Sve učestaliji požari posljednjih mjeseci otvaraju pitanje koliko smo zaista zaštićeni, spremni i svjesni potencijalnih katastrofa. Izgubljeni ljudski životi, često uzrokovani nepažnjom, ukazuju na ozbiljan problem koji zahtijeva hitnu pažnju.

Nedavni požari na pijacama Kvadrant i Heco te tragična eksplozija u Binježevu izazivaju strepnju u javnosti.

Stručnjaci upozoravaju da je nepažnja nadležnih, posebno u kontroli instalacija za prirodni plin, ključni faktor u mnogim slučajevima.

Direktor Civilne zaštite KS, Dženan Brkanić, naglašava problem improvizacije te nedovoljnu uporabu certificirane opreme, što dodatno povećava rizik od požara.

Vatrogasne jedinice ističu da su zimi požari neizbježni, posebno s povećanom upotrebom raznih vrsta grijanja, električne energije i dekoracija tokom praznične sezone.

Komandir odjelenja Vatrogasne jedinice Pale, Goran Božić, ističe važnost kontrola elektroinstalacija kao ključne preventivne mjere.

Uprkos mjesecima prošlim od požara na pijaci Kvadrant, uzroci još nisu jasno definirani, a nezvanič