U Federaciji BiH povećan broj zaposlenih, prosječna plata veća za 10 posto

Posted by

Vlada Federacije BiH usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2025. do 2027. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva financija. Ovaj ključni dokument usmjeren je na niz prioriteta koji će definirati ekonomski razvoj i fiskalnu stabilnost Federacije BiH u nadolazećim godinama.

Jedan od glavnih ciljeva Vlade je poboljšanje poslovnog ambijenta. Planirano je poticanje rasta privatnih i javnih investicija, što će biti podržano većim izdvajanjima iz budžetaa za financiranje infrastrukturnih projekata. To uključuje izgradnju autocesta, brzih cesta te unapređenje avio i željezničkog prometa.

Nastavak osiguranja likvidnosti budžeta FBiH, kao i redovna isplate penzija, boračkih i socijalnih naknada, također su ključni prioriteti. Uz to, Vlada će provoditi aktivne politike i mjere s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih, te smanjenja migracije radne snage.

Vlada FBiH također planira postepeni prelazak na zelenu i kružnu ekonomiju te digitalnu transformaciju industrije i malih i srednjih preduzeća. To će uključivati uspostavu ekonomskih instrumenata u oblasti okoliša i mjera za ublažavanje klimatskih promjena, čime se želi osigurati održiv razvoj i zaštita okoliša.

Porezne politike bit će usmjerene na promociju održivog i inkluzivnog rasta. Planirana je reforma opterećenja rada kroz izmjene pravnog okvira poreza na dohodak i obveznih doprinosa. U narednom razdoblju bit će iznađena nova rješenja za unapređenje rada i digitalizacije Porezne uprave, s naglaskom na potrebu provedbe mjera administrativnog unapređenja pružanja javnih usluga.

Fiskalna politika prihodovne strane bit će usmjerena na jačanje fiskalne stabilnosti i odgovornosti. Vlada će nastaviti s aktivnostima unapređenja koordinacije i odgovornosti između svih razina vlasti, kao i uspostave kvalitetnijeg sistema izvještavanja. Podrška zdravstvenom suistemu također ostaje prioritet, s ciljem jačanja upravljanja i financijske održivosti zdravstvenih institucija.

Prema posljednjim raspoloživim podacima, procijenjena vrijednost BDP-a FBiH iznosi 23,4 milijarde KM, što predstavlja realni rast od 1,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Inflacijska kretanja u 2024. godini nastavljaju trend usporavanja, a broj zaposlenih osoba u februaru ove godine iznosio je 542.688, što je povećanje od jedan posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio duga u BDP-u Federacije sa 31. decembrom 2023. godine iznosi 21,98 posto, što je i dalje ispod prosjeka zemalja u okruženju i u skladu sa smjernicama iz Maastrichta.

U februaru 2024. godine prosječna neto plata iznosila je 1.315 KM, što predstavlja nominalno povećanje za 10,2 posto i realno povećanje od devet posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U Federaciji BiH se u 2024. godini očekuje skroman rast realne ekonomske aktivnosti od 2,2 posto, dok se za razdoblje 2025. – 2027. godine procjenjuje prosječna stopa realnog rasta od tri posto.