Produženi rokovi prijava na raspisane javne pozive Federalnih ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, te raseljenih osoba i izbjeglica

Posted by

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, te Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, donijela zaključke kojim produžava rokove za prijave na šest raspisanih javnih konkursa i oglasa ovih ministarstava. Rokovi za dostavljanje prijava se produžuju za 30 dana.

U okviru Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta riječ je o Javnom konkursu za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, raspisanom do 12. maja ove godine, koji se produžava do 12. juna ove godine, te Javnom konkursu za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, raspisanom također do 12. maja ove godine, te se produžava do 12. juna ove godine. Za Javni konkurs za finansiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspisanom do 10.5.2023. godine, rok se produžava do 10.6.2023. godine.

Prema usvojenom zaključku, produžavaju se i rokovi za prijave na tri raspisana javna poziva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Riječ je o Javnom pozivu za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska u 2023. godini, raspisanim sa rokom prijava do 29.5.2023. godine, a koji se produžava za dostavljanje prijava do 29.6.2023. godine. Također, za Javni poziv za finansiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica iz oblasti kulture i sporta, usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva sa rokom prijava do 19.5.2023. godine, produžava se rok za prijave do 19.6.2023. godine. Za Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola povratnicima iz entiteta Federacija BiH u entitet Republika Srpska na ime jednokratne novčane pomoći za početak školske godine, za školsku 2023/2024. godinu, rok prijave sa 19.5.2023. godine, produžava se do 19.6.2023. godine.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica da izmjene javnih konkursa i oglasa objave u skladu sa ovim rokovima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *