Pokrenuta inicijativa za obavezan upis krvne grupe u ličnu kartu u BiH

Posted by

Prema nedavnim podacima objavljenim od strane World Population Review, 36 posto stanovništva Bosne i Hercegovine ima krvnu grupu A+, dok 31 posto posjeduje krvnu grupu O+. Interesantno je da se krvna grupa B+ javlja kod 12 posto stanovnika BiH, dok se krvna grupa A- nalazi kod 7 posto populacije. Krvna grupa AB+ prisutna je kod približno 6 posto stanovnika, O- kod približno 5 posto, dok se krvna grupa B- pojavljuje samo kod 2 posto stanovništva.

Navedeni podaci ukazuju na raznolikost krvnih grupa u BiH, pri čemu se posebna pažnja pridaje rijetkoj krvnoj grupi A-. Ova grupa dijeli treće mjesto po zastupljenosti u zemlji s Brazilom (8 posto) i Norveškom (7,4 posto). Također, važno je napomenuti da 14 posto stanovnika BiH ima negativan Rh faktor.

Budući da poznavanje krvne grupe može biti ključno u hitnim situacijama, u BiH je prije više od deset godina donesen zakon koji omogućava građanima da u svojoj ličnoj karti imaju evidentiranu ovu informaciju.

Uprkos tome, zbog visokih troškova potrebnih potvrda, malo je građana koji koriste ovu opciju. Federalna zastupnica Amra Junuzović-Kaljić nedavno je podnijela inicijativu za subvencioniranje troškova potvrda o krvnoj grupi prilikom izdavanja lične karte, kako bi se potaknuo veći broj građana na evidentiranje ove važne informacije.

U ličnu kartu BiH može se unijeti podatak o krvnoj grupi na zahtjev građanina, uz priloženu potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove koja sadrži relevantne informacije o krvnoj grupi.

Ovaj korak može biti ključan u hitnim medicinskim situacijama gdje je brza identifikacija krvne grupe od presudnog značaja.