Izborna godina mogli bi usporiti reforme u BiH

Posted by

Sa 143 lokalne samouprave uključujući općine, gradove i Distrikt Brčko, ovi izbori postavljaju značajan izazov pred političke stranke u trenutku kada se BiH nalazi na prekretnici prema europskom putu.

Istražujući javno mnijenje, očekivana polarizacija na lokalnim razinama može utjecati i na međustranačke odnose na višim razinama, što postavlja dodatan izazov u kontekstu trenutnih političkih prilika u BiH.

S obzirom na potrebu za političkim angažmanom u historijskom trenutku odlučivanja o europskom putu zemlje, stranke se suočavaju s imperativom stvaranja povoljnog ozračja i maksimalnim naporima kako bi postigle dogovore. S obzirom na političku dinamiku, lokalni izbori mogu imati odraza na ravnotežu međustranačkih odnosa na nacionalnoj razini.

Važno je naglasiti da lokalni izbori također služe kao test potpore političkim strankama unutar njihovih biračkih baza, pružajući nagovještaj o širini njihove podrške u različitim ciljanim skupinama. Učestvovanje stranaka u izborima može pružiti uvid u njihovu privlačnost i kapacitet za mobilizaciju birača.

Broj političkih subjekata koji će sudjelovati na izborima ostaje nepredvidljiv, ali prethodni izbori iz 2020. godine ukazuju na visok interes i aktivnost političkih aktera.