Novi zakon o zaštiti potrošača FBiH u završnoj fazi: Nije mijenjan od 2006.

Posted by

Federalno ministarstvo trgovine Bosne i Hercegovine, uz podršku projekta EU4CS (EU4CivilSociety), pokrenulo je inicijativu za izradu novog zakona o zaštiti potrošača.

Radna grupa koja uključuje predstavnike ministarstva, udruženja potrošača i civilnog društva okupila se na dvodnevnom seminaru u Konjicu s ciljem stvaranja uslova za jednak tretman potrošača i trgovaca unutar Federacije Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj inicijative je postizanje usklađenosti s regulativom Europske unije te unaprjeđenje zakonodavstva o zaštiti potrošača na federalnoj razini.

Dosadašnji zakon u BiH nije mijenjan od 2006. godine, izuzev manjih izmjena 2015. godine, te se ne prilagođava novim tržišnim uslovima. Projekt EU4CS pruža podršku izradi novog zakona koji će bolje odgovoriti na savremene izazove potrošačke zaštite, a istovremeno će osigurati usklađenost s evropskim direktivama.

Amir Hasičević, federalni ministar trgovine, naglasio je potrebu za usklađivanjem bh. zakonodavstva s promjenama u EU-ovoj pravnoj stečevini te istaknuo važnost novog zakona u postizanju tih ciljeva.

Radna grupa se obvezala završiti radnu verziju zakona u narednim danima, a dokument će biti upućen u parlamentarnu proceduru, čime će Federacija Bosne i Hercegovine napraviti korak prema modernizaciji i jačanju zaštite potrošača.