Kanton Sarajevo kreće naprijed: Novi plan Vlade obećava čišći zrak

Posted by

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas ključnu odluku koja bi mogla značajno utjecati na kvalitet života građana ovog područja. Naime, usvojen je prijedlog odluke o donošenju Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo za period od 2023. do 2033. godine. Ova strategija ima za cilj smanjenje emisija iz individualnih ložišta, koja su glavni izvor zagađenja zraka tokom zimske sezone u ovom kantonu.

Implementacijom mjera predviđenih ovom strategijom, planira se smanjenje emisija iz individualnih ložišta za čak 90%. Važno je napomenuti da su upravo ova ložišta dominantni izvor zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo tokom zimske sezone. Strategija je rezultat zajedničkog rada Ministarstva komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, u saradnji sa UNDP-om u BiH i uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Za izradu ove strategije angažovan je konzorcij firmi CETEOR i E3. Ministar komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Bojan Bošnjak, istakao je da se kvalitet zraka ne može značajnije poboljšati bez utjecaja na individualna ložišta te da su mjere predložene u ovoj strategiji ključne za postizanje tog cilja.

Jedna od ključnih inicijativa u ovoj strategiji jest subvencioniranje mjera energijske efikasnosti i zamjene energenata u devet prioritetnih zona Kantona Sarajevo. Cilj je implementirati ove mjere u oko 20.000 objekata od ukupno 43.000 koji se zagrijavaju na čvrsta goriva u Kantonu.

Očekuje se da bi implementacija ovih mjera u narednih deset godina mogla rezultirati smanjenjem emisija od individualnog grijanja za 90%, što bi, zajedno s mjerama u sektorima saobraćaja i industrije, dovelo do postizanja evropskih standarda kvaliteta zraka.

Ova odluka Vlade Kantona Sarajevo predstavlja značajan korak ka zaštiti okoliša i unapređenju kvaliteta života građana ovog područja. Implementacija strategije mogla bi imati dugoročne pozitivne efekte ne samo na zdravlje stanovništva, već i na održivost okoliša u regiji.