Boravak u BiH: Koliko novca stranci trebaju posjedovati po danu

Posted by

Stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu moraju raspolagati određenim iznosom novčanih sredstava kako bi zadovoljili uslove za boravak u zemlji.

Prema informacijama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, najmanji iznos sredstava potrebnih strancima prilikom ulaska u zemlju iznosi 150,00 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka.

Važno je napomenuti da stranci moraju imati te novčane resurse u gotovini ili drugim oblicima plaćanja koji su prihvaćeni u Bosni i Hercegovini. Ovaj iznos se primjenjuje na svaki dan planiranog boravka u zemlji.

Nakon ulaska u Bosnu i Hercegovinu, stranci su obavezni prijaviti svoje boravište unutar 48 sati od trenutka ulaska. To se može obaviti kod terenske kancelarije Službe za poslove sa strancima ili lokalne policije.

Što se tiče državljana Bosne i Hercegovine koji putuju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, potrebno je imati određeni iznos novca za svaki dan boravka u tim zemljama.

Konkretno, potrebno je posjedovati između 35 i 70 eura dnevno. Granične službe tih zemalja mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju dovoljnih financijskih sredstava za boravak ili informaciju o adresi na kojoj će putnici boraviti.

Osim biometrijskog pasoša, ta sredstva trebaju biti dostupna kako bi se osiguralo udovoljavanje uslovima ulaska.