Zaustavljena njemačka investicija u BiH: Poništena saglasnost za malu hidroelektranu ‘Oštrac’

Posted by

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je pozitivnu presudu kojom se poništava urbanistička saglasnost za malu hidroelektranu “Oštrac” na rijeci Ugar. Klub sportskih ribolovaca iz Travnika i Aarhus centar zajedno su se borili protiv ove hidroelektrane tokom trogodišnje pravne bitke.

Presuda Vrhovnog suda FBiH preinačuje odluku Kantonalnog suda u Novom Travniku i poništava urbanističku saglasnost izdanu od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona. Sud je utvrdio da Klub sportskih ribolovaca Travnik ima aktivnu legitimaciju kao korisnik ribolovnih prava na području Srednjobosanskog kantona te je trebao sudjelovati kao zainteresovana javnost u postupku odobravanja saglasnosti za hidroelektranu “Oštrac”.

Investitor male hidroelektrane “Oštrac” je firma VNT d.o.o. Jajce, većinski u njemačkom vlasništvu. Hidroelektrana se trenutno nalazi u fazi izgradnje, a očekuje se da će inspekcijski organi donijeti odluku o obustavi radova najmanje do okončanja novog procesa koji će Ministarstvo provesti u skladu sa presudom Vrhovnog suda FBiH.

Ova pobjeda predstavlja uspjeh u zaštiti rijeka i okoliša, a istovremeno ukazuje na važnost udruženog djelovanja zajednice i organizacija civilnog društva u očuvanju prirodnih resursa.