Zaštitite šljivu od monilije

Posted by

U narednim danima šljiva ulazi u fazu cvjetanja, a preporuka je fungicidni tretman prije padavina u cilju zaštite od monilije.

Na području gdje se zasadi šljiva nalaze na početku cvjetanja, tu su ili vidljivi cvjetni pupoljci, još uvijek zatvoreni, ili je većina cvjetova sa krunicama koje formiraju bijeli balon.

“Porast temperature koji se najavljuje za naredne dane uticaće da šljiva uđe u fazu cvjetanja. Ovo je osjetljiva faza razvoja zbog mogućih infekcija gljivom prouzrokovačem monilioze ili sušenja cvjetova i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Rizik od zaraze nastaje u uslovima povoljnih temperatura i padavina koje su za naš region najavljene od subote”, upozorava Prognozno-izvještajna služba zaštite bilja (PIS).

Prije najavljenih padavina u voćnjacima gdje je počelo cvjetanje šljive treba obaviti preventivni tretman nekim od fungicida na bazi aktivne materije:

  • ciprodinil ili
  • boskalid+piraklostrobin.

Prilikom primjene fungicida strogo se treba pridržavati uputstva za upotrebu i primijeniti sve mjere za zaštitu pčela i ostalih oprašivača.