Usvojila Vlada FBiH: Jednokratna podrška majkama porodiljama od 1.000 KM po novorođenčetu

Posted by

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike planiralo, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je utvrdila iznos od 16 miliona KM u budžetu Ministarstva za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini. Federalni ministar rada i socijalne politike, Adnan Delić, objavio je da se radi o jednokratnoj podršci majkama porodiljama, koja će podrazumijevati isplatu od 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

Ova podrška predstavlja prvi put da se planira sredstva za majke porodilje na nivou Federacije BiH. Osim toga, putem redovnih tekućih transfera nižim nivoima vlasti, odnosno kantonima, Vlada FBiH će zahtijevati da dio tih transfera bude usmjeren na podršku natalitetnim politikama i jačanju porodica.

Ministarstvo je također planiralo sredstva u budžetu za 2024. godinu za izradu studija opravdanosti Porodičnog fonda i Zavoda socijalne zaštite, kao i izradu Socijalne karte FBiH.

Ministar Delić ističe da je budžet Ministarstva povećan na stavkama koje se odnose na mjere i programe usmjerene na poboljšanje i unaprjeđenje sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH. Također je najavio podršku centrima za socijalni rad s iznosom od 3 miliona KM, uključujući podršku za primjenu federalnih propisa i kapitalne projekte centara.

U budžetu Ministarstva je također predviđeno dodatno povećanje sredstava za zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja, sa 500.000 KM na 1,5 miliona KM, te iznos od 2 miliona KM za kapitalne projekte centara za socijalni rad, kojima su objekti često u lošem stanju. Nacrt budžeta Vlade Federacije BiH sada čeka usvajanje na sjednicama oba doma Parlamenta FBiH.