Slađan Bevanda imenovan za direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Posted by

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o imenovanju Slađana Bevande za direktora ovog fonda.

Bevanda će obnašati funkciju direktora u mandatnom razdoblju od četiri godine bez ograničenja ovlaštenja.

Ovo imenovanje je odobreno na posljednjoj sjednici Vlade Federacije  a zamijenit će Marijana Klaića na ovoj odgovornoj poziciji.

Marijan Klaić je obavljao dužnost vršitelja dužnosti direktora Fonda nakon smjene Esada Huma, a postavljen je na tu poziciju na prijedlog HDZ-a.

Slađan Bevanda, rođen 1963. godine u Mostaru, diplomirani je inženjer strojarstva. U prethodnim godinama, obnašao je funkciju ministra unutrašnjih poslova u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona.