Regionalni put, dijelom makadamski od Drvara do Glamoča okovan snijegom i ledom

Posted by

Uz jaku mećavu i udare vjetra, putni pravac koji povezuje Drvar i Glamoč suočava se s izazovima u odvijanju saobraćaja.

Mještan ističu katastrofalno stanje ceste te neadekvatno čišćenje, što je posebno izraženo nakon vremenskih nepogoda.

Firma “Livnoputevi”, odgovorna za održavanje ovog puta, optužena je da ne čisti redovno, rezultirajući poledicom na putu.

Regionalni put, dijelom makadamski, stvara dodatne izazove u teškim vremenskim uslovima.