Prezasićenost kadrovima: BiH ima previše farmaceuta

Posted by

Protekla godina bila je obilježena značajnim postignućima Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Predsjednik Komore, prim.mr. ph Marin Crnogorac, ističe angažman na izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Njihov cilj je osigurati veću profesionalnu slobodu i zaštitu magistara farmacije od nelojalne konkurencije.

Crnogorac naglašava da bi dodatna ovlaštenja magistrima farmacije stvorila nova radna mjesta i olakšala teret primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Također, ističe potrebu za elektronskim upravljanjem informacijama, poboljšavajući koordinaciju zdravstvene skrbi.

Komora je također riješila problem nesrazmjera plaćanja usluga naknada po receptu u različitim kantonima FBiH.

Kad je riječ o trenutnoj situaciji farmaceutske struke u BiH, Crnogorac naglašava da je primjetna prezasićenost kadrovima, do čega je dovelo postojanje 15 farmaceutskih fakulteta i kvantitet koji, u ovom slučaju, lako može zasjeniti kvalitetu.

Crnogorac prepoznaje izazove u prezasićenosti kadrovima u farmaceutskoj struci u BiH.

Uprkos tome, Komora nastoji brinuti o kvaliteti obrazovanja, kontinuiranoj edukaciji i profesionalnom usavršavanju članova. Planira osnivanje i opremanje edukacijskih centara u Tuzli i Mostaru.

U 2023. godini, Komora je kupila, renovirala i opremila prostor, postavši dom svih članova.

Članica Upravnog odbora Komore u Odboru za javno ljekarništvo svjetske udruge magistara farmacije (FIP) otvara prilike za djelovanje na svjetskoj razini. Predsjednik Komore najavljuje nastavak zastupanja interesa struke, saradnje s drugim zdravstvenim strukama i integraciju farmaceutske skrbi u zdravstveni sistem kao prioritete za 2024. godinu.