Predstavnički dom PSBiH razmatrao izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH za 2021.

Posted by

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić (Narod i pravda) je kazao da nadležna Komisija za finansije i budžet razmatrala 73 revizorska izvještaja, od kojih je 21 imao pozitivno mišljenje, 44 izvještaja su dobila pozitivno mišljenje sa skretanje pažnje i osam izvještaja je dobilo mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje.

Napomenuo je da je Komisija podržala sve izvještaje i uputila ih u dalju parlamentarnu proceduru.

Poslanik Jasmin Emrić (NES – Za nove generacije) je kazao da je glavna karakteristika svih ovih izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji za 2021. godinu je to da su urađeni na osnovu odobrenog budžeta za 2020. godinu, jer budžet institucija BiH nije ni usvojen za 2021. godinu.

Po njegovim riječima, to je Ured za reviziju utvrdio i konstatirao kao važnu napomenu, navodeći da je finansiranje institucija BiH u 2021. godini izvršeno na osnovu četiri odluke o privremenom finansiranju koje je kvartalno donosilo Vijeće ministara BiH.

– Smatram da je, unatoč takvoj neprimjerenoj i neodgovornoj praksi koja je nastala zbog neusvajanja budžeta za revidiranu budžetsku godinu, Ured za reviziju uradio dobar posao i izvršio svoju obavezu u skladu sa zakonom o reviziji institiucija BiH i primjenjivim međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija – kazao je Emrić.

Poslanica Mia Karamehić-Abazović (Narod i pravda) je skrenula pažnju na osam mišljenja s rezervom, ali i na činjenicu da se i u pozitivnim mišljenjima nalaze preporuke koje se više puta ponavljaju, a ne realiziraju.

Po njenim riječima, od mišljenja s rezervom, posebno su zabrinjavajuće one preporuke koje se odnose na netransparentnost u zapošljavanju, odnosno u angažovanju osoba na ugovore o djelu, kada je sistematizacijom određeno već radno mjesto za ispunjavanje tih poslova i zadataka.

– Zbog moratorija koji su postojali na zapošljavanje, moguće je da je u nekim institucijama došlo do potrebe za obnavljanjem kadra. Međutim, bez trasparentnosti ti procesi ne mogu dobiti pozitivno revizorsko mišljenje – navela je Karamehić-Abazović.

Poslanik Safet Kešo (SDA) je predložio zaključak kojim bi se zadužile institucije sistema za provođenje zakona do pokrenu pitanje odgovornosti svih ustanova, odnosno odgovornih rukovodnih lica u njima, koje dozvoljavaju bilo koji oblik finansijske dispcipline koji omogućuje netransparentno i nezakonito trošenje javnih sredstava

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *