Igra čekanja: Kome koristi, a kome odmaže?

Posted by

U procesu prinudne naplate, koji je proveden od strane Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, imovina poreznih obveznika-dužnika “Olimp” d.d. Gračanica i “Fortex” d.o.o. Gračanica stavljena je na prodaju radi naplate dugova javnih prihoda.

Uprkos naporima, situacija je pokazala da se zaplijenjena imovina teško prodaje, a često nema dovoljno zainteresiranih kupaca.

Prodaja zaplijenjene imovine rezultirala je ukupnom cifrom od 196.000 KM, koju su kupci uplatili na račune dužnih javnih prihoda poreznih obveznika-dužnika.

Ova prodaja obuhvatila je nekretnine i mašine, pri čemu je od imovine “Olimp” d.d. Gračanica prodata nekretnina, dok su od imovine “Fortex” d.o.o. Gračanica prodate mašine i nekretnina.

Porezna uprava Federacije BiH ističe da su suočeni s izazovima u naplati dugova, s obzirom na ekonomsku krizu koja je dovela do smanjenja kupovne moći pravnih lica, poduzetnika i građana.

Ako se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu”, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH za Akta.ba.