Bosna i Hercegovina bez sigurnog odlagališta za radioaktivni otpad

Posted by

Uprkos nedostatku pouzdanih skladišta za radioaktivni materijal u Bosni i Hercegovini, vlasti se protive izgradnji odlagališta nuklearnog otpada.

Trenutno se privremeno skladišti u prostorijama Federalne uprave policije, no to nije sigurno i predstavlja prijetnju građanima.

Postojala je mogućnost izgradnje odlagališta u bivšoj vojarni Čerkezovac, ali su vlasti to odbile.

Nedostatak sigurnog odlagališta čini BiH neprilagođenom za dugoročno rješavanje problema radioaktivnog otpada, a postojeće skladište ne zadovoljava standarde ni praksu IAEA.

Treba reći kako je Trgovska gora u bivšoj Jugoslaviji bila odabrana kao najpovoljnija lokacija za radioaktivni otpad iz svih njezinih republika, kao i da projekt Trgovske gore postoji od prije više od 40 godina. Trenutna je situacija u BiH takva da se Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini uopšte ne provodi u praksi, a to znači sigurno skladištenje radioaktivnog otpada u BiH, uspostavu registra izvora ionizirajućeg zračenja te da se osigura odgovarajući zakonom propisani inspekcijski nadzor radioaktivnih lokacija i organizacija koje ga posjeduju u oblasti industrije, građevinarstva i zdravstva.

Problemi vezani uz radioaktivne materijale i dalje predstavljaju ozbiljan izazov za zemlju.