Ko čini radnu snagu u BiH

Posted by

Prema anketi o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini u četvrtom kvartalu 2023., radnu snagu činilo je 1,398 miliona osoba, od kojih je 87,4% zaposlenih i 12,6% nezaposlenih.

U poređenju s prethodnim kvartalom, broj zaposlenih povećao se za 1,6%, dok se broj nezaposlenih smanjio za 6,2%.

Ukupan broj osoba izvan radne snage smanjen je za 0,5% u odnosu na prethodni kvartal.

U četvrtom kvartalu 2023., stopa aktivnosti iznosila je 48,6%, stopa zaposlenosti 42,4%, stopa nezaposlenosti 12,7%, a stopa neaktivnosti 51,4%.

Muškarci su činili 60,9% radne snage, a žene 39,1%.

Obrazovna struktura pokazuje da 69,3% radne snage ima srednjoškolsko obrazovanje, dok 23,1% ima više obrazovanje.

Najveći broj zaposlenih bio je u uslužnim djelatnostima (59,2%), zatim u industriji i građevinarstvu (33,3%) te poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu (7,5%).