Bez usvojenog budžeta, na čekanju povećanja penzija i drugih naknada

Posted by

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za period januar – mart 2024. godine, budući da budžet za narednu godinu još uvijek nije usvojen. Izglasano privremeno financiranje iznosi 1.466.314.335 KM, a Vlada je naglasila da je ova mjera privremenog financiranja nužna kako bi se izradio kvalitetan prijedlog budžeta za 2024. godinu.

Obrazlažući odluku, Vlada je istaknula da će se nastaviti financiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u skladu s utrošenim sredstvima u istom razdoblju prethodne fiskalne godine, ograničavajući se na tromjesečni prosjek. Ovo privremeno financiranje stavlja na čekanje najavljeno povećanje penzija koje je trebalo stupiti na snagu u januaru, te povećanje ostalih naknada, jer će se izmirivati samo tekuće obaveze.

S obzirom na izostanak usvojenog budžeta, redovno usklađivanje penzija, koje je zakonska obaveza, odgađa se, a primjenjivat će se tek nakon usvajanja budžeta. Isplata penzija za decembar u Federaciji BiH počet će 3. januara 2024., a najniža penzija iznosi 538,27 KM, dok je zagarantovana 642,40 KM.

Urkos ovim izazovima, prosječna penzija za korisnike samostalne penzije iznosi 675,57 KM, a najviša penzija prema zakonu o PIO je 2.800 KM. Penzije za decembar primit će 444.666 korisnika, a ukupna sredstva potrebna za isplatu iznose oko 270 miliona maraka, kako je saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.