U Širokom Brijegu gradi se reciklažni centar vrijedan milion KM

Posted by

Druga faza izgradnje reciklažnog centra i pretovarne stanice u Širokom Brijegu krenut će uskoro u svoju drugu fazu, a krajnji cilj je smanjiti količinu otpada koji se deponira na odlagališta, odnosno reciklirati što više komunalnog otpada i tako stvoriti novu vrijednost. Projekt obuhvaća površinu od oko 5.000 četvornih metara, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.166.313 maraka, izjavio je direktor Javnog komunalnog poduzeća (JKP) “Čistoća” Zoran Slišković za Fenu.

“U 2018. godini izrađena je investicijsko-tehnička dokumentacija za izgradnju reciklažnog centra s pretovarnom stanicom u Širokom Brijegu, a troškove su financirali Fond za zaštitu okoliša FBiH i Grad Široki Brijeg. Nakon ishođenja građevinske dozvole 2020. godine krenulo se u prvu fazu radova”, izjavio je Slišković.

U prvoj fazi su obuhvaćeni pripremni zemljani, betonski, armirano-betonski i bravarski radovi, postavljanje metalno-panelne ograde, rasvjete te sadnja zelenila. Ukupni troškovi prve faze iznosili su 147.420 maraka, od čega je Fond sufinancirao 76.250 maraka, a ostatak Grad Široki Brijeg.

U drugoj fazi, za koju je Fond za zaštitu okoliša FBiH odobrio sredstva u iznosu od 200.000 maraka, planirana je izgradnja glavnog objekta reciklažnog centra.

“Slijedi potpisivanje ugovora s Fondom, a nakon toga ide natječaj za izvođača radova i nadzor. Rok za sve aktivnosti nakon potpisivanja ugovora je 12 mjeseci. Radi se o izgradnji hale od 383 kvadratna metra, koja će služiti za prijem kamiona s već selektiranim otpadom, baliranje i izdvajanje otpada”, objasnio je Slišković.

Vrijednost radova druge faze iznosi 377.146 maraka, od čega Fond sufinancira 200.000 maraka, a ostatak Grad.

Prije nego što reciklažni centar krene s radom bit će potrebno implementirati treću fazu, što podrazumijeva opremanje centra s pretovarnom stanicom, postavljanje opreme, traka, kontejnera za selektirani otpad, izgradnju nadstrešnica i prostorija za djelatnike/upravni prostor.

“Teško je predvidjeti kada bi centar trebao biti pušten u rad. Ako se sve posloži pa drugu fazu završimo u idućih 12 mjeseci, ako bi za opremanje centra imali podršku Fonda i drugih viših razina, županijskih, federalnih, pa i od EU fondova, onda je moguće da centar krene s radom u 2026. godini”, naglasio je Slišković.

Dodao je kako će značaj ovoga centra biti velik za Široki Brijeg i njegove stanovnike.